Pokerregler - Seven-Card Stud

Sammanfattning:

Spelas med en vanlig 52-kortslek. Varje spelare får sju kort, tre mörka och fyra öppna. Det finns inga gemensamma kort i detta spel utan alla har sina egna. Den bästa femkortshanden vinner.


Spelets gång:

Alla spelare lägger in en grundinsats (ante), som ofta baseras på bordets gränser. Vanligtvis är insatsen en viss procent av den nedre gränsen.

Själva spelet inleds med att alla spelare får tre kort, två mörka och ett öppet. Spelaren med det lägsta öppna kortet inleder den första satsningsrundan. Delas den lägsta kortvalören av flera spelare avgör färgen. Spader räknas som högst följt av hjärter, ruter och klöver.

Spelet fortsätter med att de kvarvarande spelarna ytterligare ett öppet kort. Den andra satsningsrundan inleds av spelaren med den högsta öppna handen. Skulle flera spelare ha samma hand inleds rundan av den aktiva spelare som sitter närmast till vänster om given (the dealer). När satsningarna är klara delas ett tredje öppet kort ut. Den tredje satsningsrundan är sedan identisk med den andra. När rundan avslutats får spelarna sitt fjärde och sista öppna kort. Den fjärde satsningsrundan är identisk med den andra och tredje.

Till slut får de kvarvarande spelarna sitt andra och sista mörka kort. Totalt sitter nu alla med tre mörka och fyra öppna kort. Den som inledde fjärde satsningsrundan startar även den femte satsningsrundan. När alla satsningar är gjorda vinner spelaren som kan kombinera ihop den bästa femkortshanden av sina mörka och öppna kort.Pokerregler