Pokerregler - Five-Card Stud

Sammanfattning:

Spelas med en vanlig 52-kortslek. Varje spelare får fem kort, ett mörkt och fyra öppna. Det finns inga gemensamma kort i detta spel utan alla har sina egna. Den bästa femkortshanden vinner.


Spelets gång:

Alla spelare lägger in en grundinsats (ante), som ofta baseras på bordets gränser. Vanligtvis är insatsen en viss procent av den nedre gränsen.

Själva spelet inleds med att alla spelare får två kort, ett mörkt och ett öppet. Spelaren med det lägsta öppna kortet inleder den första satsningsrundan. Delas den lägsta kortvalören av flera spelare avgör färgen. Spader räknas som högst följt av hjärter, ruter och klöver.

Spelarnas tre sista öppna kort delas ut ett och ett. Den andra satsningsrundan inleds av spelaren med den högsta öppna handen. Skulle flera spelare ha samma hand inleds rundan av den aktiva spelare som sitter närmast till vänster om given (the dealer).

Trejde och fjärde satsningsrundan följer samma mönster som den andra. När alla kort är utdelade och satsningarna gjorda vinner spelaren med den bästa femkortshanden.Pokerregler