Pokerregler - Texas Hold´em

Sammanfattning

Spelas med en vanlig 52-kortslek. Alla spelare får två egna kort (pocket cards), det vill säga kort bara de själva kan se. Därefter läggs fem gemensamma kort (community cards) upp på bordet i tre olika omgångar. Vinner gör den som kan kombinera fem av dessa (totalt sju) kort till den bästa handen.


Spelets gång

Texas Hold'Em spelas generellt sett inte med någon allmän insats (ante) i början av varje hand. I stället används så kallade mörkar (blinds). Spelarna till vänster om given (the dealer) lägger stora och lilla mörken. Den lilla mörken är vanligtvis hälften av den stora (till exempel $1 och $2). För att det ska bli rättvist turas spelarna vid bordet om att vara giv, således får alla lägga in lika mycket i mörken under spelets gång. Given sitter på "knappen" (the button) och den flyttas medurs efter varje hand.

Det första som händer i själva spelet är att spelarna får sina egna två kort. De delas ut ett och ett med början på lilla mörken. Därpå följer den första satsningsrundan (pre-flop). Spelaren till vänster om stora mörken inleder och måste syna (call) (lika mycket som den stora mörken), höja (raise) eller lägga sig (fold). Därefter agerar spelarna i tur och ordning.

Nästa steg är floppen (the flop) som innebär att de tre första gemensamma korten läggs upp på bordet. Sedan inleds den andra satsningsrundan och det är den första aktiva spelaren till vänster om given som inleder. Han/hon kan välja att passa (check) eller satsa (bet). Därefter agerar spelarna i tur och ordning.

De två kvarvarande gemensamma korten läggs upp ett och ett. Först kommer The Turn som följs av tredje satsningsrundan. Spelordningen är den samma som i andra satsningsrundan.

Det sista kortet som läggs upp kallas The River och följs av den fjärde (och sista) satsningsrundan. Spelordningen är den samma som i andra och tredje satsningsrundan. När alla satsat klart visar spelarna sina händer. Den som kan kombinera sina egna kort med de gemensamma till den bästa femkortshanden vinner.Pokerregler